Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego

Zapytanie ofertowe - pobierz

Określenie przedmiotu zamówienia - pobierz

Projekt umowy - pobierz

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 2 Oferta cenowa - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Data zakończenia przetargu: 18.12.2019r. o godzinie 10:00. Przetarg nie podlegający ustawie.